Hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo và thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình cùng Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp trao tặng bình chữa cháy cho 91 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Sơn Bình.

Đồng chí Nguyễn Đình Huân - Trưởng CA xã quán triệt một số nội dung trước khi trao quà

  1. Đồng chí Nguyễn Đình Huân- Trưởng CA xã và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - CT UBMTTQ xã
  2. trao tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã,

        Thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính Phủ  “không để ai bỏ lại phía sau. Ủy ban MTTQ xã Sơn Bình đã thiết thực tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn của xã nhà. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động mọi người dân tham gia Phòng cháy chữa cháy, mỗi hộ gia đình đều có một bình chữa cháy, qua đó nêu cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy trong nhân dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xẩy ra gây tổn thương đáng tiếc về người và tài sản của nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp.

          Hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo và thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 11 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình cùng Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp trao tặng bình chữa cháy cho 91 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Sơn Bình. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa nhằm động viên kịp thời các hộ gia đình thuộc đối tượng yếu thế hơn trong xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Sơn Bình.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 227.917
    Online: 22