Đảng ủy

Tổ chức Đảng

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Cù Xuân Điền

14/3/1970

Bí thư

0919051386

2

Nguyễn Minh Tuấn

13/8/1972

Phó bí thư

0916985925

3

Nguyễn Huy Lợi

06/2/1981

Phó bí thư

0989355045

4

Trần Thị Tâm

12/8/1987

Thành viên BCH

0977277625

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

20/9/1985

Thành viên BCH

0975877007

6

Lê Hùng Mạnh

20/12/1988

Thành viên BCH

0916912444

7

Nguyễn Song Hào

09/01/1980

Thành viên BCH

0989406774

8

Nguyễn Khắc Công

19/8/1964

Thành viên BCH

0383042910

9

Lê Thị Phương Nam

04/11/1968

Thành viên BCH

0359848788

10

Lê Đình Huân

20/11/1984

Thành viên BCH

0914085115

11

Lê Đình Phi

01/9/1974

Thành viên BCH

0394640368

12

Nguyễn Đình Huân

18/5/1985

Thành viên BCH

0989430828

13

Lê Thị Thanh

25/8/1988

Thành viên BCH

0984630875

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 135.298
Online: 16