Thông tin về Lãnh đạo UBND

Thông tin về lãnh đạo

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Cù Xuân Điền

14/3/1970

Bí thư Đảng ủy

0919051386

Thôn 3 – Sơn Bình

2

Nguyễn Minh Tuấn

13/8/1972

Phó BT ĐU, Chủ tịch HĐND

0916985925

Thôn 1 – Sơn Bình

3

Nguyễn Huy Lợi

06/02/1981

Phó BT ĐU, Chủ tịch UBND

0989355045

Thôn 6 – Sơn Bình

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

20/9/1985

Chủ tịch UBMTTQ

0975877007

Thôn 3 – Sơn Bình

5

Trần Thị Tâm

12/8/1987

Phó chủ tịch HĐND

0977277625

Thôn 3 – Sơn Bình

6

Nguyễn Song Hào

09/01/1980

Phó chủ tịch UBND

0989406774

Thôn 4 – Sơn Bình

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 135.333
Online: 14