Thông tin liên hệ CBCC xã Sơn Bình

STT    Họ và Tên   Chức Vụ       Số Điện Thoại Email                   
1 Cù Xuân Điền BT Đảng ủy 0919051386  
2 Nguyễn Minh Tuấn CT HĐND xã 0916985925  
3 Nguyễn Huy Lợi CT UBND xã 0989355045  
4 Trần Thị Tâm P. Chủ tịch HĐND 0977277625  
5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chủ tịch MTTQ xã 0975877007  
6 Nguyễn Song Hào P. chủ tịch UBND xã 0989406774  
7 Lê Đình Phi Chỉ huy trưởng quân sự 0394640368  
8 Phạm Quyết Chiến Kế toán- Ngân sách xã 0972902043  
9 Trần Thị Thanh Tuyết Kế toán- Ngân sách xã 0917201071  
10 Trần Quang Điệp Văn hóa- Xã hội 0967177172  
11 Trần Thị Thiệp Văn hóa- Xã hội 0916201889  
12 Cù Xuân Phú Tư pháp- Hộ tịch 0963877136  
13 Phan Như Luận Địa chính 0968688678  
14 Lê Đình Huân Văn phòng 0914085115  
15 Lê Thị Thanh Tâm Địa chính - Nông nghiệp 0962113313  
16        
17        
18        
19         
20        
22        
         
         
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 135.379
Online: 15