Danh sách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

 

DANH SÁCH
NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
                                       
STT Họ và tên Đơn vị bầu cử Ngày thángnăm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng ( nếu có) Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú
Giáo dục phổ thông Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận chính trị Ngoại ngữ
1 Nguyễn Khắc Công 02 19/08/1964 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 3 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp Hành chính văn phòng   Trung cấp   Cán bộ, Chủ tịch Hội Nông dân Hội ND xã Sơn Bình 03/06/1986 2004 - 2011; 2011-2016; 2016-2021 ĐUV
2 Nguyễn Thành Công 04 12/05/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 6 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp, chuyên nghành Điện       Thôn trưởng thôn 6, xã Sơn Bình Thôn 6, xã Sơn Bình 03/02/2019    
3 Cù Xuân Điền 02 14/03/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 3 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học chuyên nghành KTNN   Trung cấp   Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã  Đảng ủy xã Sơn Bình  04/03/1994 1994 - 1999; 1999 – 2004; 2004 – 2011; 2011 – 2016; 2016 - 2021 ĐUV
4 Nguyễn Song Hào 03 09/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 4 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học chuyên nghành Luật   Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ, Phó chủ tịch UBND UBND xã Sơn Bình 06/04/2008 2011-2016; 2016-2021 ĐUV
5 Lê Thị Thanh Hiền 01 25/06/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 2 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Sơ cấp Y tế       Thôn trưởng thôn 2, xã Sơn Bình Thôn 2, xã Sơn Bình 03/02/2007 2016 -2021  
6 Lê Thị Hoàn 03 16/06/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không Sơn Trà – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 4 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12         Thôn trưởng thôn 4, xã Sơn Bình Thôn 4, xã Sơn Bình 14/04/2012    
7 Nguyễn Đình Huân 01 18/05/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Kim Hoa – Hương Sơn – Hà Tĩnh TDP 7 – TT Phố Châu– Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học, chuyên nghành điều tra tội phạm   Trung cấp   Công an, Trưởng Công an xã UBND xã Sơn Bình 05/11/2005   ĐUV
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02 20/09/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 3 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học, chuyên nghành Luật   Trung cấp   Cán bộ, Chủ tịch UBMTTQ UBMTTQ xã Sơn Bình 31/03/2005 2011-2016; 2016-2021 ĐUV
9 Nguyễn Huy Lợi 04 06/02/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 6 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học, chuyên nghành KTNN   Trung cấp   Cán bộ, Chủ tịch UBND  UBND xã Sơn Bình 20/12/2003 2011-2016; 2016-2021 ĐUV
10 Lê Hùng Mạnh 03 20/12/1988 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 4 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học chuyên nghành Luật   Trung cấp Tiếng Anh B Cán bộ, Bí thư Đoàn TNCS HCM Đoàn TNCS HCM xã Sơn Bình 19/09/2009 2016-2021 ĐUV
11 Lê Thị Phương Nam 03 04/11/1968 Nữ Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 4 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp, chuyên nghành QLNN   Trung cấp   Cán bộ, Chủ tịch Hội LHPN Hội LHPN xã Sơn Bình 21/08/2003 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021 ĐUV
12 Lê Đình Phi 03 01/09/1974 Nam Việt Nam Kinh Không An Hòa Thịnh – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn Nậy – An Hòa Thịnh – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học chuyên nghành Luật   Trung cấp Tiếng Anh A Công chức, CHT Ban CHQS  UBND xã Sơn Bình 22/09/1997 2016-2021 (An Hòa Thịnh) ĐUV
13 Nguyễn Sỹ Quốc 02 20/09/1964 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 3 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12         Bí thư chi bộ thôn 3, xã Sơn Bình Thôn 3, xã Sơn Bình 04/01/2004 2011-2016; 2016-2021  
14 Lê Trường Sơn 01 29/09/1959 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 1 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 9/10         Thôn trưởng thôn 1, xã Sơn Bình Thôn 1, xã Sơn Bình 02/03/2002 2011-2016; 2016-2021  
15 Trần Thị Tâm 02 12/08/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không Sơn Châu – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 3 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học, chuyên nghành Kế toán   Trung cấp   Cán bộ, Phó chủ tịch HĐND HĐND xã Sơn Bình 25/06/2011 2016-2021 ĐUV
16 Lê Thị Thanh 04 25/08/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không Sơn Trà – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 5 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Trung cấp, chuyên nghành VTLT   Sơ cấp   NHĐ không chuyên trách, Phó chủ tịch Hội LHPN, thôn trưởng thôn 5 Hội LHPN xã Sơn Bình 03/12/2012   ĐUV
17 Phan Thị Hoài Thanh 04 29/08/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không Tân Mỹ Hà– Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn Bãi Trạm - Sơn Châu – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học, chuyên nghành Mỹ Thuật       Giáo viên Trường THCS Hồ Tùng Mậu      
18 Lê Hoàng Thông 04 06/01/1962 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 6 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Cao đẳng, Quân sự   Sơ cấp   Cán bộ, Chủ tịch Hội CCB Hội CCB xã Sơn Bình 05/03/1984 2016-2021  
19 Nguyễn Minh Tuấn 01 13/08/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh Thôn 1 - Sơn Bình – Hương Sơn – Hà Tĩnh 12/12 Đại học, chuyên nghành KTNN   Trung cấp   Cán bộ, PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  Đảng ủy xã Sơn Bình 13/01/1999 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021 ĐUV
                                       
Số đại biểu được bầu của HĐND xã Sơn Bình 19 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 19 người.
                                       
      Sơn Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2021
      TM. ỦY BAN BẦU CỬ
      CHỦ TỊCH
                                       
                                       
                                       
                                       
      Nguyễn Minh Tuấn
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 135.307
Online: 11