Uỷ ban nhân dân xã

Uỷ ban nhân dân

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Huy Lợi

06/2/1981

Chủ tịch UBND

0989355045

2

Nguyễn Song Hào

09/01/1980

Phó CT UBND

0989406774

3

Lê Đình Huân

20/11/1984

Văn Phòng

0914085115

4

Lê Đình Phi

01/9/1974

Quân sự

0394640368

5

Nguyễn Đình Huân

18/5/1985

Công an

0989430828

6

Cù Xuân Phú

10/8/1980

Tư pháp

0963877136

7

Trần Quang Điệp

13/10/1988

Văn Hóa

0967177172

8

Trần Thị Thiệp

10/12/1989

Văn Hóa

0916201889

9

Phạm Quyết Chiến

23/10/1973

Kế toán

0972902043

10

Trần Thị Thanh Tuyết

20/10/1972

Kế toán

0917201071

11

Phan Như Luận

21/5/1984

Địa chính

0968688678

12

Lê Thị Thanh Tâm

10/3/1988

Địa chính

0962113313

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 135.349
Online: 22