- Tên cơ quan tiếp nhận: Văn phòng UBND xã Sơn Bình;

- Địa chỉ liên hệ: Thôn 4 - xã Sơn Bình - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại chuyên dùng: 0914085115.

- Địa chỉ gmail: ubsonbinh@gmail.com

Hoặc Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://xasonbinh.hatinh.gov.vn

hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại bộ phận một cữa:

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 135.290
Online: 9