Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi Hươu” được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/HNDX ngày 02/10/2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Sơn Bình, gồm 09 thành viên, với mục đích đoàn kết, tập hợp, các hội viên nông dân cùng sản xuất kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên.

         Chiều ngày 31/10/2023, chi hội nông dân thôn 4, hội nông dân xã Sơn Bình tổ chức lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi Hươu".

Về dự buổi lễ có Ông Lê Đình Phước  - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn; Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình; Ông Nguyễn Khắc Công- Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Sơn Bình và 09 thành viên của tổ hội chăn nuôi Hươu.

Ông Lê Đình Phước – Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại buổi lễ

        Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi Hươu” được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/HNDX ngày 02/10/2023 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Sơn Bình, gồm 09 thành viên, với mục đích đoàn kết, tập hợp, các hội viên nông dân cùng sản xuất kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên.

 

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt Tổ hội chăn nuôi Hươu

          Tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 4 tự: “tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm”. Kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số; phối hợp hoạt động của hội viên và tuân thủ Điều lệ Hội.

Lãnh đạo huyện Hội và lãnh đạo địa phương phát biểu tại lễ ra mắt, biểu dương Hội Nông dân xã Sơn Bình, và các hội viên trong tổ Hội nghề nghiệp, đã nỗ lực trong việc triển khai thành lập tổ Hội nghề nghiệp trên địa bàn. Hội Nông dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia vào mô hình. Đây là tổ hội nghề nghiệp được thành lập theo đề án xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai; được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 05-KH/HNDT, ngày 28/02/2022 của Hội Nông dân xã; nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Việc xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tạo các yếu tố tiền đề để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong thời gian tới Hội Nông dân xã tiếp tục tuyên truyền, vận động và giới thiệu gương điển hình tiêu biểu có cách làm hay, mô hình có hiệu quả cho hội viên nông dân, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp tạo điều kiện thuận lợi tiến tới thành lập các tổ hợp tác, HTX, thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất.

                                                                  

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 135.313
    Online: 12