Vừa qua, Hội Nông dân xã Sơn Bình trực tiếp tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội về BHXHTN được nhà nước

 

tỉnh và huyện Hương Sơn hỗ trợ: Hộ nghèo được hỗ trợ 2.376.000 đồng/năm, hộ cận nghèo được hỗ trợ 2.178.000 đồng/năm, hộ thu nhập trung bình được hỗ trợ 1.584.000 đồng/năm, hộ khác được hỗ trợ 1.188.000 đồng/năm. Các chính sách an sinh xã hội nhanh chóng được lan tỏa đến với hội viên, nhân dân;  Sau buổi tuyên truyền và vận động Hội nông dân xã Sơn Bình đạt kết quả vận động được 3 sổ BHXHTN và 18 thẻ BHYT.
20220321_144530.jpg
Hình ảnh Hội nông dân xã tuyên truyền vận động hội viên tham gia BHXHT, BHYT
  Nhận thấy chính sách an sinh xã hội thiết thực được mỗi hội viên, nhân dân quan tâm và hưởng ứng. Trong thời gian tới Hội nông dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức đa dạng hơn nữa để hội viên và nhân dân được tiếp cận các chính sách gần hơn nữa.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 81.557
    Online: 17