Thực hiện sự hướng dẫn số 39/HD-MT, ngày 20/2/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 -2023, của BTTUBMTTQ huyện Hương Sơn. Chiều ngày 19/4 /2023 ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân tiêu biểu giai đoạn 2003 – 2023.

Sau 20 năm  (2003 – 2023), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn xã Sơn Bình đã tạo được sự lan tỏa trong đời sống nhân dân, tạo được sự đồng thuận tham gia sôi nổi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Sơn Bình chúng ta đã tạo ra  những cơ sở vững chắc để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, việc tổ chức ngày hội, với những nội dung phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nội dung và hình thức ngày hội được chú trọng  đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức qua từng năm đã góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong toàn xã trong xây dựng và phát triển quê hương.

     Tại hộ nghị UBND xã Sơn Bình đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có nhiều đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội.

     Với những kết quả, thành tích mà UBMTTQ xã và Ban CTMT các KDC đã đạt được trong 20 năm tổ chức ngày hội tin tưởng rằng UBMTTQ xã và Ban CTMT các KDC sẽ khắc phục được những tồn tại hạn chế và những khó khăn, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC trong giai đoạn mới, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng xã Sơn Bình ngày càng giàu đẹp văn minh.

Một số hình ảnh tại hội nghị;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 123.018
    Online: 4