Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức cuộc làm việc với Ban công tác mặt trận thôn 2 về công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2023 do đ/c Nguyễn Song Hào, Phó chủ tịch UBND xã chủ trì. Tham dự buổi làm việc còn có các thành viên ban Mặt trận thôn 2, chuyên trách NTM, Công chức Địa chính – Xây dựng và các đ/c chuyên môn liên quan.

Các đồng chí trong đoàn của xã về làm việc cùng thôn 2

 Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Song Hào đã chỉ ra những kết quả đật được của Cán bộ và Nhân dân thôn 2 trong phong trào XD NTM trong những năm qua, đồng thời cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế và định hướng những nội dung cần tập trung trong thời gian tới.

Trong những năm qua với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, sự điều hành, quản lý nhuần nhuyễn của ban cán sự thôn, sự thống nhất đồng tình của ban mặt trận thôn, sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trong thôn. Đơn vị thôn 2 đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên trong năm 2023 thôn 2 được xác định về đích khu dân cư kiểu mẫu, nên cần tập trung thêm các nội dung chỉ tiêu trên giao

Một số hạn tồn tại, hạn chế  được chỉ ra đó là:

Việc triển khai các nhiệm vụ, chưa chú trọng trong việc kiểm tra giám sát, chưa có các giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế.

Người đứng đầu chi ủy cũng như trong ban cán sự thôn, chưa thật sự trăn trở phong trào, đang còn thụ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo.

Một số cán bộ, Đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong thực hiện nghị quyết chi bộ, như xây dựng hố xử lý nước sinh hoạt 3 ngăn, rãnh thoát nước, cải tạo vườn, nhưng chi bộ chưa có biện pháp mạnh trong việc phê bình kiểm điểm.

 Một số tiêu chí đạt quá thấp  như xây dựng hố xử lý nước sinh hoạt, phong trào cải tạo vườn trồng cây ăn quả nhân dân chưa chú trọng, chưa có sự chuyển biến, phân loại và xử lý rác tại nguồn tuy nhân dân đa số đã xây hố xử lý nhưng hiệu quả sử dụng đang mang tính hình thức, vệ sinh môi trường đang còn bất cập, công tác trồng hàng rào xanh chưa được quan tâm, xây dựng cụm mẫu, vườn mẫu, chưa chuyển biến, qua đoàn đánh giá đến thời điểm này đơn vị thôn 2 đạt được khoảng từ 30- 35%. Tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/C; Nguyễn Song Hào - PCT UBND xã đã chỉ ra các tồn tại hạn chế và phương hướng cần thực hiện trong thơì gian tới

Về Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, BTV Đảng ủy, Ban mặt trận thôn 2 thống nhât một số nội dung sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, quyết liệt hơn nữa, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, tiếp tục soát xét các nhiệm vụ, công việc còn lại theo kế hoạch được giao đầu năm, lên kế hoạch cụ thể từng nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẻ trong việc triển khai thực hiện.

- Phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Đảng viên phụ trách các hộ gia đình trong khu dân cư, để tuyên truyền vận động, thực hiện các chủ trương chính sách của đảng đặc biệt tham gia phong trào xây dựng NTM.

- Đ/c Bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận, tham mưu đồng thời giao nhiệm vụ cho các thành viên ban mặt trận phụ trách các cụm dân cư giúp cho đồng chí cụm trưởng trong việc lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện các phong trào, đặc biệt là chi hội Nông dân và chi hội Phụ nữ.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, tập trung xây dựng hố lắng xử lý nước sinh hoạ, cải tạo vườn, trồng cây ăn quả, chỉnh trang vệ sinh vườn hộ. công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, chăm sóc và trồng hàng rào xanh, phân loại và xử lý rác đúng quy định, xây dựng vườn mẫu, cụm mẫu và tham gia hợp tác xã môi trường.

- Soát xét lại các nội dung công việc cần làm từ đó lên dự toán khu dân cư mẫu, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện khu thể thao thôn,  lắt đặt các biển bảng tuyên truyền trên các tuyến đường trong khu dân cư. Hoàn thành ít nhất 80% tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu cuối năm 2023.

- Giao các đồng chí chuyên môn cấp xã, luôn bám các tiêu chí và hướng đãn thôn khi có yêu cầu, về thôn có đề nghị hỗ trợ các ca máy múc và các tổ chức đồng hành về cùng thực hiện với thôn./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 135.292
    Online: 11