Ngày 29 tháng 10 năm 2022 Đoàn thanh niên phối hợp với Ban Công an xã hướng dẫn cài đặt các phần mềm VssID ( phân mềm bảo hiểm xã hội) và phần mềm VNeID ( định danh điện tử) đây là các phần mềm rất quan trọng cũng là quyền lợi của mỗi công dân Việ Nam.

Tại buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Tuấn Anh – Công an xã và đồng chí Lê Hùng Mạnh – Bí thư Đoàn Thanh niên đã hướng dẫn cho  trên 40 đoàn viên về công dụng và cách cài đặt các ựng dụng phân mềm  trên điện thoại của mỗi cá nhân.

Sau buổi hướng dẫn  các phần mềm ứng dụng cần thiết, tổ chức Đoàn Thanh niên đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 10  về tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh  Đoàn  nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Tại  buổi sinh hoạt các em cũng đã được biết  những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ  2017 – 2022 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, để các em nhận thức  được tầm quan trọng của tổ chức Đoàn.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 123.010
    Online: 9