Tại Hội Nghị chúng ta nghe báo cáo sơ kết 5 năm đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đề ra các giải pháp tiếp tục nưng cao hiện quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

      Tổng số văn bản đã ban hành trong 05 năm từ 2017-2022 : 92 trong đó: cấp ủy: 80; Chính quyền: 12 văn bản; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC: 01; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 3 ; các tổ chức chính trị - xã hội: 5

Các đồng chí chủ trì hội nghị

     Công tác tuyên truyền, tập huấn trong 05 năm từ 2017-2022:  Số lượng các cuộc hội nghị, hội thảo: 42 cuộc; Trong đó: Tổ chức riêng 20 cuộc; lồng ghép 22 cuộc          Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tính đến 31/12/2021: Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 479 hồ sơ; trong đó mức độ 4:không có hồ sơ

Trong 5 năm từ 2017-2022 trên địa bàn xã đã tiếp nhận: 2012 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, trong đó: Bảo trợ xã hội 42 hồ sơ; Chứng thực 1421 hồ sơ, Hộ tịch  471 hồ sơ, lĩnh vực liên thông 6 hồ sơ; Người có công 28 hồ sơ. Hồ Sơ đúng hạn 2006, hồ sơ quá hạn 06 hồ sơ. Đất đai 24 bộ, văn hóa cơ sỡ 24 bộ

        Về xây dựng nông thôn mới tính đến 31/12/202Số kinh phí huy động sức dân trong 05 năm từ 2017-2022:  40,639 tỹ /tổng số kinh phí xây dựng nông thôn mới. (Kinh phí xây dựng NTM 05 năm: 16,829 tỹ đồng;  Số diện tích đất do nhân dân hiến để xây dựng cơ sở hạ tầng trong 05 năm từ 2017-2022: 31.225 m2

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021: 41,77 triệu đồng/người/năm;so sánh với năm 2016 tăng 144,4%

Có 4 đơn thư khiếu nại, trong đó năm 2017 có 01 đơn thư, năm 2018 có 01 đơn thư, năm 2019 có 01 đơn thư, năm 2020 có 1 đơn thư, năm 2021 có 0 đơn tố cáo tính đến thời điểm hiện nay đã giải quyết dứt điểm không còn đơn thư khiếu nại kéo dài.  Số vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài tính đến 31/12/2021 không có.

Đồng chí Cù Xuân Điền Bí thư Đảng ủy

Báo cáo kết quả KT-XH quý 1 và định hướng dư luận xã hội

 

Đảng viên trong Đang bộ tham gia Hội nghị

Đống chí nguyễn Huy Lợi –Phó bí thư Đảng ủy-  CT UBND xã

triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Lợi – Chủ tịch UBND xã đã triển khai các nội dung trước mắt quan trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ Xuân; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Rà soát các nội dung, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo, hướng dẫn đẩy nhanh hồ sơ thực hiện đấu giá đất vùng Chào mùng; thường xuyên nắm chắc tình hình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, tuyên truyền chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19, nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để công tác Đại hội TDTT của xã thành công tốt đẹp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 81.530
    Online: 15