Chương trình công tác tháng 5

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Sơn Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH

 

 
 

 

  1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tỉnh, huyện về phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới. Chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế phù hợp diễn biến tình hình.

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Ngày Quốc tế Lao động (01/5), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tăng cường công tác chăm sóc, thu hoạch vụ Đông Xuân; các loại dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; làm giao thông nông thôn; Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai phương án trực tuần tra quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức Đại hội TDTT lần thứ 4 năm 2021.

  1. Dự kiến lịch làm việc tháng 5.

 

TT

Nội dung công việc

Bộ phận

chuẩn bị

Lãnh đạo

chủ trì

Thời gian/

Địa điểm

1

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

 

 

Ngày 01-03/5

2

Duy trì chế độ chào cờ, giao ban báo công tuần, tháng

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

Ngày 04 và thứ 2 hàng tuần tại

UBND xã

3

Tiếp công dân theo quy định

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

4

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

05/5 tại Hội trường UBND

5

Kiểm tra công tác tiêm phòng cho đàn gia súc

Cán bộ thú y

Phó chủ tịch UBND

6/5 tại 6/6 thôn

6

Tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất

Công chức Địa chính

Phó chủ tịch UBND

7/5 tại các xứ đồng

7

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND-UBMTTQ

8-14/5 tại các thôn

8

Họp với các thôn lấy ý kiến về việc đưa HTX môi trường vào hoạt động

Công chức địa chính

Lãnh đạo UBND xã

11-13/5 tại hội quán các thôn

9

Họp quán triệt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

10/5 tại 6/6 thôn

10

Phối hợp với Tổ bầu cử tổ chức trang trí các KVBP

Công chức Văn hóa

Lãnh đạo UBND

13-15/5 Tại 4 KVBP, trọng tâm tổ 03 làm điểm

11

Đi cơ sở đồng hành

Đoàn công tác

Lãnh đạo UBND

Thường xuyên

12

Họp chuẩn bị công tác cho bầu cử

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

17/5 tại Hội trường UBND

13

Tổ chức phát động toàn dân ra quân dọn vệ sinh môi trường

Công chức địa chính

Lãnh đạo UBND

18/5 tại các thôn

14

Họp BCĐ, UBBC, các Tổ bầu cử, Ban bầu cử

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

21/5 tại Hội trường UBND xã

15

Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

UBBC

BCĐ-UBBC - UBND

23/5 tại các KVPB

16

Tổng hợp kết quả bầu cử và duyệt tại huyện

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

23-24/5

17

Họp đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử, xét khen thưởng các tập thể và cá nhân

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

27/5 tại UBND

18

Duy trì thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” và các nhiệm vụ chuyên môn khác

Bộ phận “một cửa” CBCC xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

 

 

Nơi nhận:

  • BTV Đảng ủy – TT HĐND – UBMTTQ;
  • Các ban nghành đoàn thể;
  • Lưu: VP.UBND;
  • Gửi văn bản giấy và điện tử;

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 81.467
Online: 17