Chương trình công tác tháng 4

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Sơn Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH

 

 
 

 

  1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

- Tăng cường công tác chăm sóc vụ Đông Xuân; chủ động phòng, chống dịch Covid-19; các loại dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng trừ bệnh đạo ôn lúa, dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò; đôn đốc xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo; Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn 1.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 2 năm 2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng phương án đưa hợp tác xã môi trường vào hoạt động, đẩy mạnh thu ngân sách.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

  1. Dự kiến lịch làm việc tháng 4.

 

TT

Nội dung công việc

Bộ phận

chuẩn bị

Lãnh đạo

chủ trì

Thời gian/

Địa điểm

1

Duy trì chế độ chào cờ, giao ban báo công tuần, tháng

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

Ngày 01 và thứ 2 hàng tuần tại

UBND xã

2

Tiếp công dân theo quy định

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

3

Tổ chức họp kiểm điểm CBCC

Văn phòng xã

Phó chủ tịch UBND

01/4 tại Hội trường UBND xã

4

Kiểm tra lại diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa lốc

Công chức địa chính

Phó chủ tịch UBND

02/4 tại các xứ đồng các thôn

5

Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc

Cán bộ Thú y

Phó chủ tịch UBND

05/4 tại 6/6 thôn

6

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

05-08/4 tại các thôn

7

Tham gia đồng hành XDNTM

Công chức Địa chính

Lãnh đạo UBND

Thường xuyên 6/6 thôn

8

Làm việc với Ban MT thôn 1 và Chùa Yên mã liên quan đến XD khu thể thao thôn

Công chức Địa chính

Chủ tịch UBND

07/4 tại Hội trường UBND

9

Kiểm tra công tác xây dựng nhà ở cho hộ bà Liên thôn 2 và bà Kiều thôn 3

Công chức Văn hóa

Chủ tịch UBND

08/4 tại các thôn

10

Họp quán triệt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

10/4 tại hội trường UBND

11

Tổ chức học tập Nghị quyết

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

13/4 tại Hội trường UBND

12

Họp công tác nhân sự phục vụ bầu cử HĐND xã

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

15/4 tại Hội trường UBND

13

Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

16/4 tại Hội trường UBND

14

Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, rà soát đàn gia súc

Cán bộ Thú y

Phó chủ tịch UBND

23/4 tại 6 thôn

15

Họp mở rộng

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

26/4 tại Hội trường UBND

16

Họp Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT

Công chức văn hóa

Chủ tịch UBND

29/4 tại Hội trường UBND xã

17

Duy trì thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” và các nhiệm vụ chuyên môn khác

Bộ phận “một cửa” CBCC xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

 

 

Nơi nhận:

  • BTV Đảng ủy – TT HĐND – UBMTTQ;
  • Các ban nghành đoàn thể;
  • Lưu: VP.UBND.
  • Gửi văn bản giấy và điện tử;

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 81.549
Online: 21