Chương trình công tác tháng 3

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Sơn Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH

 

 
 

 

  1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo.
  • Tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện hiệu quả phong trào ra quân 90 ngày xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.
  • Chủ động công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Xuân năm 2021, tổng hợp tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn, kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt hiện nay là bệnh nổi u cục trên đàn trâu bò, chuẩn bị cho công tác tiêm phòng đợt 1.
  • Tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 1 theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, cũng cố các tiêu chí nông thôn mới. Duy trì đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chuẩn bị các nội dung ra quân huấn luyện quân sự năm 2021. Chủ động phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.
  1. Dự kiến lịch làm việc tháng 03.

 

TT

Nội dung công việc

Bộ phận

chuẩn bị

Lãnh đạo

chủ trì

Thời gian/

Địa điểm

1

Duy trì chế độ chào cờ, giao ban báo công tuần, tháng

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

Ngày 01 và thứ 2 hàng tuần tại

UBND xã

2

Tiếp công dân theo quy định

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

3

Ra quân thực hiện 90 ngày xây dựng NTM

Công chức Địa chính

Chủ tịch UBND - BCĐ

Từ ngày 03/3 tại 6/6 thôn

4

Tổ chức hội nghị liên tịch CBCC về công tác bầu cử

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

03/3 tại Hội trường UBND

5

Làm việc liên quan đến đơn kiến nghị hộ bà Nguyễn Thị Vân thôn 4

Ban công an xã

Lãnh đạo UBND

05/3 tại hộ gia đình

6

Tham gia họp cùng UBMTTQ về công tác bầu cử

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

06/3 tại Hội trường UBND

7

Gặp mặt vời Ban vì sự phát triển của phụ nữ xã

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

08/3 tại UBND xã

8

Phối hợp với các thôn rà soát hồ sơ miễn thuế đất NN

Công chức địa chính

Phó chủ tịch UBND

Từ 10-15/3 tại Hội quán các thôn

9

Tổ chức công khai tài sản thu nhập cá nhân của CBCC

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

15/3 tại UBND

10

Kiểm tra, rà soát hộ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách

Công chức Văn hóa

Chủ tịch UBND

16/3 tại 6/6 thôn

11

Đồng hành xây dựng NTM

Công chức địa chính

Chủ tịch UBND

Thường xuyên 6/6 thôn, trọng tâm ở thôn 1

12

Kiểm tra công tác sản xuất, phòng trừ sâu bệnh vụ Xuân

CC Địa chính

Lãnh đạo UBND

18/3 tại các xứ đồng các thôn

13

Tổ chức học tập rút kinh nghiệm về công tác XDNTM

Công chức địa chính

Lãnh đạo UBND

20/3 tại huyện Vũ Quang

14

Khai mạc ra quân huấn luyện Quân sự

Ban CHQS

Chủ tịch UBND

22/3 tại Hội trường UBND

15

Tổ chức họp mở rộng

Công chức Văn phòng

Chủ tịch UBND

24/3 tại Hội trường UBND

16

Duy trì thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” và các nhiệm vụ chuyên môn khác

Bộ phận “một cửa” CBCC xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

 

 

Nơi nhận:

  • BTV Đảng ủy – TT HĐND – UBMTTQ;
  • Các ban nghành đoàn thể;
  • Lưu: VP.UBND.
  • Gửi văn bản giấy và điện tử;

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 81.524
Online: 23