Chương trình công tác tháng 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Sơn Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH

 

 

  1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo.
  • Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Sửu 2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả phát động đợt 1 năm 2021 ra quân làm GTNT – KMNĐ – VSMT.
  • Đảm bảo công tác sản xuất vụ Xuân năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch. Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid – 19, tổng hợp tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn, kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, duy trì đồng hành xây dựng thôn 5 đạt KDC NTM KM.
  • Tổ chức khám tuyển đợt 2, nắm chắc quân số, phối hợp với các ban nghành đoàn thể và các đơn vị thôn vận động, tuyên truyền, tặng quà gia đình và các công dân trúng tuyển yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu. Đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm, chủ động phòng, chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trử, sử dụng pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự.
  • Tăng cường công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ quý 1 năm 2021. Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
  1. Dự kiến lịch làm việc tháng 01.

 

TT

Nội dung công việc

Bộ phận

chuẩn bị

Lãnh đạo

chủ trì

Thời gian/

Địa điểm

1

Duy trì chế độ chào cờ, giao ban báo công tuần, tháng

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

Ngày 01 và thứ 2 hàng tuần tại

UBND xã

2

Tiếp công dân theo quy định

Văn phòng xã

Chủ tịch UBND

Thường xuyên

3

Tham gia đồng hành xây dựng KDC NTM KM

Chuyên trách NTM

Ban chỉ đạo xã

Thường xuyên tại thôn 5

4

Tham gia cùng Đoàn chấm KDC NTM KM

Chuyên trách NTM

Ban chỉ đạo xã

Ngày 05/01 tại Thôn 5

5

Đi cơ sở phát động ra quân làm GTNT – KMNĐ đợt 1 năm 2021

Công chức

Địa chính

Chủ tịch UBND

Ngày 05/01 tại 6/6 thôn

6

Tổ chức gọi công dân khám tuyển Quân sự đợt 2 năm

Ban CHQS

Lãnh đạo UBND

Ngày 07/01 tại huyện

7

Tham gia tổng kết công tác MT và đoàn thể, công đoàn

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

08/01 tại Hội trường UBND

8

Tham gia học tập Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt

Văn phòng xã

BTV Đảng ủy

10/01 tại Hội trường UBND

9

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa 19

Các đoàn đại biểu HĐND

TT HĐND và Ban MT

Từ 05-14/01 tại các thôn

10

Tổ chức lao động, chỉnh trang cơ quan

Văn phòng xã

Lãnh đạo UBND

11/01 tại khu vực trụ sở

11

Làm việc vời các đơn vị về việc đóng cửa mỏ Khe Lòong

Công chức

Địa chính

Lãnh đạo UBND

Ngày 12/01 tại mỏ thôn 5

12

Làm việc với hộ ông Tình, thôn 5

Công chức

Địa chính

Lãnh đạo UBND

Ngày 13/01 tại thôn 5

13

Đi cơ sở kiểm tra công tra công tác sản xuất vụ xuân

Công chức

Địa chính

Lãnh đạo UBND

Ngày 14/01

tại 6/6 thôn

14

Làm việc với các thôn rà soát công tác xây dựng NTM và xác định xây dựng KDC KM

Chuyên trách NTM

Lãnh đạo UBND

15/01 tại các thôn

15

Hội hội đồng chính sách, HĐ tư phấn đất đai và xét các hồ sơ hưởng chính sách nông thôn mới

CC văn hóa, Địa chính, Chuyên trách NTM

Lãnh đạo UBND

18/01 tại hội trường UBND

16

Tổng kết việc thực hiện công tác XD NTM, công tác Quốc phòng – An ninh

Chuyên trách NTM,

Ban CHQS, Công an

Lãnh đạo UBND

21/01 tại Hội trường UBND

17

Họp triển khai kế hoạch các hoạt động văn hóa, TDTT mừng Đảng mừng xuân 2021

Công chức Văn hóa

Lãnh đạo UBND

25/01 tại Hội trường UBND

18

Đi cơ sở kiểm tra công tác VSATTP

Công chức

Địa chính

Lãnh đạo UBND

28/01 tại các cơ sở trên địa bàn

 

 

Nơi nhận:

  • BTV Đảng ủy – TT HĐND – UBMTTQ;
  • Các ban nghành đoàn thể;
  • Lưu: VP.UBND.
  • Gửi văn bản giấy và điện tử;

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 108.933
Online: 4